Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lijst van toezeggingen LTA.nu

Lijst van toezeggingen LTA.nu
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Gepland Status Toelichting wijziging status  
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Gepland Status Toelichting wijziging status Info
3 Commissie 04-11-2014 Faillissement CQ J. Huizing Toezegging Afgedaan U kunt hier tekst toevoegen details
21 Raad 03-02-2015 bestemmingsplannen recreatieterreinen (permanent wonen) J. Huizing Toezegging Afgedaan details
67 Raad 07-11-2017 ouderenzorg J. Brink Motie Afgedaan details
71 Raad 07-11-2017 evenementen in de gemeente Motie Afgedaan details
72 Raad 07-11-2017 taalontwikkeling bij kinderen Motie Afgedaan details
75 Raad 24-04-2018 Verkiezingsborden B. Bouwmeester Afgedaan details
76 Raad 22-05-2018 Vuurwerk J. Huizing Afgedaan details
77 Raad 19-06-2018 Sociale werkvoorziening J. Brink Motie Afgedaan details
78 Raad 19-06-2018 verkeersveiligheid provinciale wegen J. Huizing Motie Afgedaan details
79 Raad 10-07-2018 compensatiemogelijkheden overlast windenergie J. Huizing Motie Gewijzigd Wijziging 6 febr. 2022: Mee te nemen op de lijst met openstaande moties voor de nieuwe gemeenteraad. details
80 Raad 10-07-2018 inwonerslasten J. Zwiers Motie Afgedaan details
81 Raad 10-07-2018 asbest J. Huizing Motie Afgedaan details
83 Raad 10-07-2018 Subsidiecoördinator Motie Afgedaan details
84 Commissie 23-01-2018 Ingekomen stukken Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden J. Brink Toezegging Afgedaan details
86 Commissie 20-02-2018 Ingekomen stukken Rapport Een open deur, onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening van de Nationale ombudsman. J. Brink Toezegging Afgedaan In 2020 is de pilot Toegang schuldhulpverlening afgerond. In 2 themabijeenkomsten SD (najaar 2019 en maart 2021) is dit besproken. details
87 Commissie 08-05-2018 Ingekomen stukken Maartcirculaire omzetting huidige eigen bijdragesystematiek naar abonnementstarief. J. Brink Toezegging Afgedaan details
88 Commissie 08-05-2018 Vragenuurtje: Dhr. Zuur stelt vragen mbt centrumplannen en pleit ervoor om de voortgangsrapportage en het uitvoeringsprogramma onderdeel te laten uitmaken van een later te oganiseren thema-avond centrum. J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
89 Commissie 08-05-2018 Raadsvoorstel vaststelling bp zonne-akker Krimweg-Nwe Dijk Coevorden J. Huizing Toezegging Afgedaan details
90 Commissie 08-05-2018 Raadsvoorstel ontwikkeling Bogas-terrein Toezegging Afgedaan details
91 Raad 18-09-2018 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
92 Raad 18-09-2018 Motie 2018-18 inzake kinderpardon B. Bouwmeester Motie Afgedaan details
93 Raad 10-07-2018 Motie 2018-17 inzake Stimuleringsfonds (aangehouden) nav toezegging portefeuillehouder B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
94 Raad 06-11-2018 Motie 2018-19 inzake planning uitvoering Bestuursprogramma B. Bouwmeester Motie Afgedaan details
95 Raad 06-11-2018 Motie 2018-20 Terugdringen kinderarmoede J. Huizing Motie Afgedaan details
96 Raad 06-11-2018 Motie 2018-23 Beter openbaar vervoer J. Huizing Motie Afgedaan details
97 Raad 06-11-2018 Motie 2018-24 Groen beheer J. Huizing Motie Afgedaan details
98 Raad 06-11-2018 Motie 2018-16 J. Brink Motie Afgedaan details
99 Commissie 04-12-2018 Brief A1 ingekomen stukken Transformatieplan Jeugdhulp Drenthe J. Huizing Toezegging Afgedaan details
100 Commissie 04-12-2018 Brief B1 betalen leges parkeren in blauwe zone centrum Coevorden J. Huizing Toezegging Afgedaan details
5 Commissie 01-07-2014 zwembaden J. Brink Toezegging Afgedaan details
11 Raad 11-11-2014 Welstand J. Huizing Toezegging Afgedaan details
25 Commissie 31-03-2011 Onderzoek opslag jodiumtabletten B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
30 Raad 30-06-2015 onderwijs J. Huizing Toezegging Afgedaan details
31 Commissie 12-05-2015 Evaluatie zorg 0-4 jarigen J. Huizing Toezegging Afgedaan details
32 Raad 30-06-2015 vluchtelingenhuisvesting J. Huizing Toezegging Afgedaan details
39 Raad 26-04-2016 bezuinigingen buitensport J. Brink Toezegging Afgedaan details
40 Raad 28-06-2016 ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
42 Raad ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
44 Commissie 01-09-2015 Plan van Aanpak grondslag subsidieverlening J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
45 Raad Stimuleringsfonds B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
46 Commissie 01-09-2015 Informatie-avond Euregio/EDR B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
47 Raad 08-11-2016 informatiebeleidsplan B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
48 Raad 08-11-2016 dorps en wijkbudgetten B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
49 Raad 08-11-2016 speeltuinen Toezegging Afgedaan details
50 Raad 10-11-2015 Bezuinigingen zwembaden J. Brink Toezegging Afgedaan details
51 Commissie 19-01-2016 Tarieven van de evenementenvergunningen verstrekken aan de raad B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
52 Raad 28-02-2017 Regenbooggemeente Toezegging Afgedaan details
53 Raad 28-03-2017 leegstaande gebouwen Toezegging Afgedaan details
54 Commissie 05-07-2016 Proces uitvoeringsvarianten leerwerkstructuur ZO Drenthe J. Brink Toezegging Afgedaan details
57 Commissie 14-03-2017 Informeren prestatiegegevens GGD voor vergelijking zorgvraag GGD/Icare en gegevens situatie 4-jarigen J. Brink Toezegging Afgedaan details
58 Commissie 14-03-2017 Prestatiegegevens GGD J. Brink Toezegging Afgedaan details
59 Commissie 04-07-2017 Evaluatie van de sportnota "Een nieuwe visie op sport en bewegen in de gemeente Coevorden (2009-2013)" (toegezegd was oplevering 3e kwartaal 2015) J. Brink Afgedaan details
60 Raad 11-07-2019 Bermbeheer plan ecologisch bermbeheer en stapsgewijze invoerig J. Huizing Motie Afgedaan details
61 Raad 11-07-2017 Update vierkant voor werk J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
63 Commissie 05-09-2017 Onderzoeksvragen en stavaza rond evaluatie AZC naar de raad J. Brink Toezegging Afgedaan details
65 Commissie 12-12-2017 Voortgang zonne-akker de Watering J. Huizing Toezegging Afgedaan details
66 Commissie 12-12-2017 Brief bewoners Oranjewijk mbt te verwachten geluidsoverlast festival Coevorden gaat los!!! Van 6 t/m 8 april 2018 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
68 Raad 07-11-2017 proces betuurlijke vernieuwing Motie Afgedaan details
69 Raad 07-11-2017 dementievriendelijke gemeente Motie Afgedaan details
70 Raad 07-11-2017 Vierkant voor Werk Motie Afgedaan details
73 Raad 06-02-2018 uitzetting vluchtelingen. B. Bouwmeester Motie Afgedaan details
74 Raad 06-02-2018 Statiegeld alliantie J. Brink Motie Afgedaan details
82 Raad 10-07-2018 beleidsregel zonneakkers zoekgebied Steenwijksmoer J. Huizing Motie Afgedaan details
128 Commissie 12-02-2019 Voorstel Jongerenraad inzake herinvoering schoolzwemmen J. Brink Toezegging Afgedaan details
85 Commissie 23-01-2018 Raadsvoorstel Bomenverordening J. Huizing Toezegging Afgedaan details
101 Commissie 12-02-2019 Vragenuurtje: Dhr Zuur hoge aantal inbraken B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
102 Commissie 05-03-2019 Vragenuurtje: dhr. Blanken aanvraag evenementenvergunning B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
103 Commissie 05-03-2019 Ingekomen stukken: mw. Katerberg Transformatieakkoord Jeugd Drenthe 2019-2022 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
104 Commissie 02-04-2019 Ingekomen stukken: dhr. Stoker Drents op Stee J. Huizing Toezegging Gewijzigd details
105 Commissie 07-05-2019 Ingekomen stukken: mw. Driehuis: aparte bijeenkomst uitleg Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
106 Commissie 07-05-2019 Rapport Rkc Toezicht en handhaving in het fysieke domein B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
107 Commissie 07-05-2019 Afsluiten Regiodeal Zuid en Oost Drenthe J. Brink Toezegging Afgedaan details
108 Commissie 07-05-2019 Advies Positionering Centrumstraten J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
109 Commissie 07-05-2019 Wijziging GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe J. Huizing Toezegging Afgedaan details
110 Commissie 11-06-2019 Jaarstukken GGD J. Brink Toezegging Afgedaan details
111 Commissie 02-07-2019 Ing.stuk mbt toilettenbeleid in gemeente J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
112 Raad 09-07-2019 Behandeling Kaderbrief: themabijeenkomst over jeugdhulp en positieve gezondheid J. Brink Toezegging Afgedaan details
113 Raad 18-06-2019 Motie windmolens (voor eigen gebruik) J. Huizing Motie Afgedaan details
114 Commissie 19-09-2019 Strategische agenda B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
115 Commissie 15-10-2019 Ing. Stukken: dhr. Blanken Schoolpreventieplan J. Huizing Toezegging Afgedaan details
116 Commissie 15-10-2019 Ing. Stukken dhr. Stoker brief gemeenteraad Weststellingwerf Debat schadeprotocol kleine gasvelden J. Huizing Toezegging Afgedaan details
117 Commissie 05-11-2019 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 J. Brink Toezegging Afgedaan details
118 Commissie 05-11-2019 Stavaza mbt accommodatiebeleid J. Brink Toezegging Afgedaan details
119 Commissie 05-11-2019 verzoek S. Katerberg informatiebijeenkomst klantreizen B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
120 Raad 12-11-2019 Motie 2019-04 Fietsnota Motie Afgedaan details
121 Raad 12-11-2019 Motie 2019-10 Laaggeletterdheid Motie Afgedaan details
122 Raad 12-11-2019 Motie 2019-12 Behoefte ouderenhuisvesting Motie Afgedaan details
123 Raad 12-11-2019 Motie 2019-13 Visie op toekomstbestendige dorpen Motie Gewijzigd (Wijziging 6 februari 2022: Mee te nemen op de lijst met openstaande moties voor de nieuwe gemeenteraad. details
124 Raad 12-11-2019 organiseren informatiebijeenkomst mbt tariefdifferentiztie afvalstoffen J. Huizing Toezegging Afgedaan details
125 Commissie 03-12-2019 Brief 6B2 ingekomen stukken mbt WOB-verzoek kosten CQ 2009-2019 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
126 22-11-2019 Advies Jongerenraad inzake aanleg Gaybrapad (regenboogzebrapad) in het vernieuwde stationsgebied Afgedaan details
127 31-05-2018 Advies Jongerenraad inzake plaatsing blikvanger aan de Krimweg, naast EDS-plein Toezegging Afgedaan details
131 Raad 19-03-2019 Motie CDA bouw paasvuren Motie Afgedaan details
129 Commissie 02-07-2019 Brief Jongerenraad inzake het onderbrengen van de sporten freeruning, skating en BMX onder het sportbeleid Afgedaan details
130 Raad 21-04-2020 Motie BBC2014, CDA, PAC, PvdA inzake uitrol 5G Motie Afgedaan details
140 Raad 30-06-2020 Motie aanleg fietspaden J. Huizing Motie Afgedaan details
132 Raad 30-06-2020 Motie woonvisie S. Stegen Motie Afgedaan details
133 Raad 30-06-2020 Motie Voorbereiding omgaan met besmettelijke ziekten in de zorg J. Brink Motie Afgedaan details
134 Raad 30-06-2020 Motie Beleid jeugdhulp - samenwerking onderwijs en jeugdhulp J. Brink Motie Afgedaan Cie 31.08.2021 Dmv informatiebrief college inz Motie Samenwerking onderwijs en jeugdhulp details
135 Raad 30-06-2020 Motie herstructurering schulden J. Brink Motie Afgedaan details
136 Raad 30-06-2020 Motie Kaderbrief 2021 - Motie Duurzaamheidsfonds 002 Motie Afgedaan Cie 31.08.2021 Dmv informatiebrief college inzake Moties Duurzaamheid 2019-05 en 2020-18 details
137 Raad 30-06-2020 Motie Lokaal onderwijsbeleid/afschaffen vrijstelling leerplicht J. Huizing Motie Afgedaan details
138 Raad 30-06-2020 Motie Begroting 2020 -Duurzaamheidsfonds Motie Afgedaan Een eerste verkenning loopt. We streven naar een voorstel eind 2021, begin 2022 over de mogelijke invulling van een fonds of andere passende mogelijkheden om inwoners en maatschappelijke organisaties te ondersteunen die niet beschikken over voldoende financiële middelen voor verduurzaming. En over mogelijke financiering en de mate van revolverendheid. cie 31.08.2021 inform.brief college inzake moties Duurzaamheid 2019-05 en 2020-18 details
139 Raad 30-06-2020 Motie Stimuleringsfonds S. Stegen Motie Afgedaan details
177 Commissie 08-09-2020 brief coll Regioplan Opvang en Bescherming J. Brink Toezegging Afgedaan Hierover is op 1 dec 2020 een uitgebreide themabijeenkomst met de raad geweest. details
141 Commissie 08-09-2020 brief coll vaststelling sport- en preventie-akkoord Gezond Coevorden J. Brink Toezegging Afgedaan details
142 Commissie 08-09-2020 brief coll voorjaarsrapportage 2020 RUD J. Huizing Toezegging Afgedaan details
143 Commissie 08-09-2020 Jaarverslag 2019 (ingekomen stuk) J. Huizing Toezegging Afgedaan details
144 Commissie 08-09-2020 Brief biomassacentrale/vuilverbrander B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
145 Commissie 08-09-2020 Raadsvoorstel Bp kernen J. Huizing Toezegging Afgedaan details
146 Commissie 08-09-2020 Raadsvoorstel Halfjaarrapportage 2020 S. Stegen Toezegging Afgedaan details
147 Raad 22-09-2020 Raadsvoorstel Halfjaarrapportage 2020 S. Stegen Toezegging Afgedaan details
148 Raad 10-10-2020 Raadsvoorstel Vitale Vakantieparken Coevorden Toezegging Afgedaan details
149 Commissie 03-11-2020 Brief Jongerenreaad inzake Veiligheid B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
150 Commissie 03-11-2020 Gesprek met Jongerenraad S. Stegen Toezegging Afgedaan details
151 Commissie 03-11-2020 Toekomst op de woningarkt S. Stegen Toezegging Afgedaan details
152 Commissie 03-11-2020 Ontwikkelingen Coevorden Centrum S. Stegen Toezegging Afgedaan details
153 Commissie 03-11-2020 Klantreizen B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
154 Commissie 03-11-2020 Drents onderzoek toeristenbelasting S. Stegen Toezegging Afgedaan details
155 Raad 10-11-2020 differentiatie OZB-tarieven S. Stegen Toezegging Afgedaan details
156 Raad 10-11-2020 Ontwikkelingen op de woningarkt en Woonvisie en ontwikkelingen in Dalerpeel S. Stegen Toezegging Afgedaan details
157 Raad 10-11-2020 Centrumontwikkeling S. Stegen Toezegging Afgedaan details
158 Raad 10-11-2020 MBO-onderwijs in Coevorden J. Huizing Toezegging Afgedaan details
159 Raad 10-11-2020 onderzoek respijtzorg J. Brink Toezegging Openstaand details
160 Raad 10-11-2020 periodiek overleg tusen college, raad en Jongerenraad B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
161 Raad 10-11-2020 Motie 2020-23 informatievoorziening over Markt, Haven en Weeshuisweide S. Stegen Motie Afgedaan details
162 Raad 10-11-2020 Motie 2020-24 Heldere taal B. Bouwmeester Motie Afgedaan details
163 Raad 10-11-2020 Motie 2020-26 Afvalstoffenheffing J. Huizing Motie Afgedaan details
164 Raad 10-11-2020 Motie 2020-31 Verkeerplan J. Huizing Motie Afgedaan details
165 Raad 26-01-2021 Motie 2021-01 J. Huizing Motie Afgedaan details
166 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
167 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
168 Commissie 19-01-2021 Maatregelen bij scholen J. Huizing Toezegging Afgedaan details
169 Commissie 19-01-2021 Statenbrief Personenspoorverbinding Emmen-Rheine J. Huizing Toezegging Afgedaan details
170 Commissie 19-01-2021 FNV-rapportage over verdringing door re-integratie trajecten en “vrijwilligers” werk J. Brink Toezegging Afgedaan Dit is besproken en toegelicht tijdens klankbordgroep SD (februari). De vraag kwam van D66 en er werd aangegeven dat de vraag hiermee beantwoord was. details
171 Commissie 19-01-2021 beleidsnotitie “Samen voor een Gezonder Coevorden J. Brink Toezegging Afgedaan details
172 Commissie 02-02-2021 Binnenplanse afwijkingsprocedure HDF B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
173 Commissie 02-02-2021 Voortgang inzake het opstellen van woonwagenbeleid S. Stegen Toezegging Afgedaan details
174 Raad 16-02-2021 Compensatiegelden Corona S. Stegen Toezegging Afgedaan details
175 Raad 16-02-2021 Actualiseren woonbeleid S. Stegen Toezegging Afgedaan details
176 Raad 16-03-2021 Motie Lobby Nedersaksenlijn J. Huizing Toezegging Afgedaan cie 31.08.2021 Door middel van informatiebrief college, verzonden 15 juli 2021 details
178 Commissie 30-03-2021 Brief raad Klantreizen B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
179 Commissie 30-03-2021 Ingekomen brief (e-mail) n.a.v. beantwoording vragen PAC omgevingsvergunning Mestvergistingsinstallatie J. Huizing Toezegging Afgedaan details
180 Commissie 30-03-2021 Brief college inzake beantwoording moties 2019-04 en 2020-07 en fietspad Hengstmeerweg J. Huizing Toezegging Afgedaan details
181 Raad 13-04-2021 gezamenlijke visie op bereikbaarheid en mobiliteit voor de samenwerkende BOCE-gemeenten J. Huizing Toezegging Afgedaan details
182 Commissie 02-02-2021 Brief inzake bestrijding eikenprocessierups J. Huizing Toezegging Afgedaan details
183 Commissie 11-05-2021 Zuidelijke ontsluitingsweg Coevorden J. Huizing Toezegging Afgedaan details
184 Commissie 11-05-2021 Verslag Leerplicht 2019-2020 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
185 Commissie 11-05-2021 Handelingsperspectief stedenband Coevorden - Belarus B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
186 Commissie 11-05-2021 Aanvraag subsidie Volkshuisvestingsfonds S. Stegen Toezegging Afgedaan details
187 Commissie 11-05-2021 Nota accomodaties in de samenleving J. Brink Toezegging Afgedaan Dit gebeurt en deze toezegging kan van de lijst af details
188 Commissie 11-05-2021 E-mail-bericht inzake Japanse duizendknoop Nordhornerstraat te Coevorden J. Huizing Toezegging Afgedaan cie 31.08.2021 Door middel van informatiebrief, verz. 1 juli 2021, inzake Bestrijding Japanse Duizendknoop details
189 Commissie 11-05-2021 Bouwkavels fase C Ossehaar S. Stegen Toezegging Afgedaan details
190 Commissie 11-05-2021 Inrichten loket of meldpunt B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
191 Raad 25-05-2021 Vaststellen RES regio Drenthe 1.0 J. Huizing Afgedaan details
192 Raad 25-05-2021 Grondverkoop Ossehaar S. Stegen Afgedaan details
193 Raad 25-05-2021 Grondverkoop Ossehaar J. Huizing Afgedaan details
194 Raad 25-05-2021 Borstkankeronderzoek J. Brink Afgedaan cie 31 aug. 2021 dmv brief college verzonden 1 juli inzake verruiming bevolkingsonderzoek naar borstkanker details
195 Commissie 08-06-2021 Ingekomen stukken: brief A1 invulling noodsteun COVIC vraag mw. Sieben VVD S. Stegen Toezegging Afgedaan details
196 Commissie 08-06-2021 Wethouder Brink zegt toe om de suggestie van mevrouw Driehuis (PAC) om de GGD (t.b.v. VTD) ondersteuning te laten vragen bij een aantal grote zorgaanbieders op te pakken, en zal de raad daarover informeren. J. Brink Toezegging Afgedaan details
197 Commissie 08-06-2021 Wethouder Stegen zegt toe de suggestie van mevrouw Klein Gunnewiek-Penterman (CDA) om richting de ondernemers in de recreatiesector meer aandacht te geven aan het bestaan van het stimuleringsfonds. S. Stegen Toezegging Afgedaan details
198 Commissie 08-06-2021 Wethouder Brink zegt toe om de raad te informeren over ontwikkelingen schuldhulpverlening zodra die beschikbaar is. J. Brink Toezegging Afgedaan details
199 Commissie 22-06-2021 Mevrouw Driehuis (PAC) vraagt waarom een groot deel van de gevelsubsidie is gebruikt voor onderhoud en schilderwerk. Daarvoor was het niet bedoeld. Wethouder Stegen zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden S. Stegen Toezegging Afgedaan details
200 Commissie 22-06-2021 Rapport ROB nieuwe politiek nieuwe + Rapport ROB rol rijk bij interbestuurlijke samenwerking Verzoek van de heer Slomp (PvdA), ondersteund door d66 en CDA, om deze rapporten te agenderen voor de commissie van 31 augustus Griffier Toezegging Afgedaan details
201 Commissie 22-06-2021 De heer Bonkes vraagt wanneer de kavel wordt overgeheveld. Ook vraagt hij wat er gebeurt met het niet verkochte / bebouwde deel van het in tweeën gesplitste deel van de kavel. Wethouder Huizing zeg toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden. J. Huizing Toezegging Afgedaan Afgedaan door middel van Memo dd 30.09.2021 details
202 Raad 06-07-2021 Verkeersveilige omgeving rond scholen J. Huizing Toezegging Afgedaan details
203 Raad 06-07-2021 Fysiek kenniscentrum duurzaamheid Afgedaan details
204 Raad 06-07-2021 Vrijstelling leges non-profit instellingen S. Stegen Toezegging Afgedaan details
205 Raad 06-07-2021 Klimaat adaptatie J. Huizing Toezegging Afgedaan details
206 Raad 06-07-2021 Onderzoek toekomstbestendige dorpshuizen en wijkgebouwen J. Brink details
207 Raad 06-07-2021 Menstruatie armoede J. Brink Afgedaan details
208 Raad 06-07-2021 Motie 2021-20 Global development goals R. Bergsma details
209 Raad 06-07-2021 Meer laadpalen voor elektrische auto's S. Stegen Afgedaan details
210 Raad 06-07-2021 Themabijeenkomst alternatieve woonvormen Toezegging Afgedaan details
211 Raad 06-07-2021 Laadpunten elektrische fietsen Toezegging Afgedaan details
212 Commissie 31-08-2021 Onderzoek Rkc Dutch Tech Zone, het beste moet nog komen S. Stegen Toezegging Afgedaan details
213 Commissie 31-08-2021 Verstrekken recente info DTZ door prov. Drenthe en SNN S. Stegen Toezegging Openstaand details
214 Commissie 28-09-2021 Bestemmingsplan Kernen-Oosterhesselen, Edveensweg/Waterveensweg Wethouder Jeroen Huizing zegt toe in overleg te gaan met initiatiefnemer om een herplant op een andere locatie te realiseren. J. Huizing Toezegging Afgedaan details
215 Commissie 28-09-2021 Brief Middenstand Dalen inzake problemen bereikbaarheid centrum Dalen J. Huizing Toezegging Afgedaan details
216 Raad 12-10-2021 cofinanciering deelambities binnenstad S. Stegen Toezegging Afgedaan details
217 Raad 09-11-2021 DTZ S. Stegen details
218 Raad 09-11-2021 Frisse start J. Brink Afgedaan details
219 Raad 09-11-2021 Sedum dak bushaltes J. Huizing Afgedaan details
220 Raad 09-11-2021 Planning/investeringsagenda R. Bergsma details
221 Raad 09-11-2021 Groenonderhoud J. Huizing Motie details
222 Commissie 23-11-2021 Locatieonderzoek nieuwbouw DNV J. Huizing Toezegging Afgedaan details
223 Commissie 23-11-2021 Locatieonderzoek nieuwbouw DNV J. Huizing Toezegging Afgedaan details
224 Commissie 23-11-2021 Woonvisie 2021+ en uitvoeringsprogramma S. Stegen Toezegging Afgedaan details
225 Commissie 23-11-2021 Woonvisie 2021+ en uitvoeringsprogramma S. Stegen Toezegging details
226 Commissie 23-11-2021 N.a.v. raadsvoorstel legaliseren van een sleufsilo aan de Slenerweg 73 in Schoonoord. J. Huizing Toezegging Afgedaan details
227 Raad 09-11-2021 Terugvloeien dividend Area J. Huizing Motie details
228 Raad 07-12-2021 Financiering realisatie Bentheimerpoort J. Huizing Motie details
229 Raad 07-12-2021 spoorboekje CPO S. Stegen Toezegging Afgedaan details
230 Commissie 25-01-2022 Vragenuurtje Arcade J. Huizing Toezegging details
231 Commissie 25-01-2022 Vergeten kind J. Brink Toezegging details
232 Motie details