Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Status  
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Status Info
5 Commissie 01-07-2014 zwembaden J. Brink Toezegging Afgedaan details
10 Commissie 04-11-2014 Faillissement CQ J. Huizing Toezegging Gewijzigd details
11 Raad 11-11-2014 Welstand J. Huizing Toezegging Afgedaan details
21 Raad 03-02-2015 bestemmingsplannen recreatieterreinen (permanent wonen) J. Huizing Toezegging Openstaand details
25 Commissie 31-03-2011 Onderzoek opslag jodiumtabletten B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
30 Raad 30-06-2015 onderwijs J. Huizing Toezegging Afgedaan details
31 Commissie 12-05-2015 Evaluatie zorg 0-4 jarigen J. Huizing Toezegging Afgedaan details
32 Raad 30-06-2015 vluchtelingenhuisvesting J. Huizing Toezegging Afgedaan details
39 Raad 26-04-2016 bezuinigingen buitensport J. Brink Toezegging Afgedaan details
40 Raad 28-06-2016 ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
42 Raad ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
44 Commissie 01-09-2015 Plan van Aanpak grondslag subsidieverlening J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
45 Raad Stimuleringsfonds B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
46 Commissie 01-09-2015 Informatie-avond Euregio/EDR B. Bouwmeester Toezegging Openstaand details
47 Raad 08-11-2016 informatiebeleidsplan B. Bouwmeester Toezegging Openstaand details
48 Raad 08-11-2016 dorps en wijkbudgetten B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
49 Raad 08-11-2016 speeltuinen Toezegging Afgedaan details
50 Raad 10-11-2015 Bezuinigingen zwembaden J. Brink Toezegging Afgedaan details
51 Commissie 19-01-2016 Tarieven van de evenementenvergunningen verstrekken aan de raad B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
52 Raad 28-02-2017 Regenbooggemeente Toezegging Afgedaan details
53 Raad 28-03-2017 leegstaande gebouwen Toezegging Afgedaan details
54 Commissie 05-07-2016 Proces uitvoeringsvarianten leerwerkstructuur ZO Drenthe J. Brink Toezegging Afgedaan details
57 Commissie 14-03-2017 Informeren prestatiegegevens GGD voor vergelijking zorgvraag GGD/Icare en gegevens situatie 4-jarigen J. Brink Toezegging Afgedaan details
58 Commissie 14-03-2017 Prestatiegegevens GGD J. Brink Toezegging Afgedaan details
59 Commissie 04-07-2017 Evaluatie van de sportnota "Een nieuwe visie op sport en bewegen in de gemeente Coevorden (2009-2013)" (toegezegd was oplevering 3e kwartaal 2015) J. Brink Afgedaan details
60 Raad 11-07-2017 Bermbeheer plan ecologisch bermbeheer en stapsgewijze invoerig J. Huizing Motie Afgedaan details
61 Raad 11-07-2017 Update vierkant voor werk J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
63 Commissie 05-09-2017 Onderzoeksvragen en stavaza rond evaluatie AZC naar de raad J. Brink Toezegging Afgedaan details
65 Commissie 12-12-2017 Voortgang zonne-akker de Watering J. Huizing Toezegging Afgedaan details
66 Commissie 12-12-2017 Brief bewoners Oranjewijk mbt te verwachten geluidsoverlast festival Coevorden gaat los!!! Van 6 t/m 8 april 2018 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
67 Raad 07-11-2017 ouderenzorg J. Brink Motie Gewijzigd details
68 Raad 07-11-2017 proces betuurlijke vernieuwing Motie Afgedaan details
69 Raad 07-11-2017 dementievriendelijke gemeente Motie Openstaand details
70 Raad 07-11-2017 Vierkant voor Werk Motie Openstaand details
71 Raad 07-11-2017 evenementen in de gemeente Motie Openstaand details
72 Raad 07-11-2017 taalontwikkeling bij kinderen Motie Openstaand details
73 Raad 06-02-2018 uitzetting vluchtelingen. B. Bouwmeester Motie Afgedaan details
74 Raad 06-02-2018 Statiegeld alliantie J. Brink Motie Afgedaan details
75 Raad 24-04-2018 Verkiezingsborden B. Bouwmeester Openstaand details
76 Raad 22-05-2018 Vuurwerk J. Huizing Openstaand details
77 Raad 19-06-2018 Sociale werkvoorziening J. Brink Motie Openstaand details
78 Raad 19-06-2018 verkeersveiligheid provinciale wegen J. Huizing Motie Openstaand details
79 Raad 10-07-2018 compensatiemogelijkheden overlast windenergie J. Huizing Motie Openstaand details
80 Raad 10-07-2018 inwonerslasten J. Zwiers Motie Openstaand details
81 Raad 10-07-2018 asbest Motie Openstaand details
82 Raad 10-07-2018 beleidsregel zonneakkers zoekgebied Steenwijksmoer J. Huizing Motie Openstaand details
83 Raad 10-07-2018 Subsidiecoördinator Motie Openstaand details
84 Commissie 23-01-2018 Ingekomen stukken Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden J. Brink Toezegging details
85 Commissie 23-01-2018 Raadsvoorstel Bomenverordening J. Huizing Toezegging Afgedaan details
86 Commissie 20-02-2018 Ingekomen stukken Rapport Een open deur, onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening van de Nationale ombudsman. J. Brink Toezegging details
87 Commissie 08-05-2018 Ingekomen stukken Maartcirculaire omzetting huidige eigen bijdragesystematiek naar abonnementstarief. J. Brink Toezegging details
88 Commissie 08-05-2018 Vragenuurtje: Dhr. Zuur stelt vragen mbt centrumplannen en pleit ervoor om de voortgangsrapportage en het uitvoeringsprogramma onderdeel te laten uitmaken van een later te oganiseren thema-avond centrum. J. Zwiers Toezegging details
89 Commissie 08-05-2018 Raadsvoorstel vaststelling bp zonne-akker Krimweg-Nwe Dijk Coevorden J. Huizing Toezegging details
90 Commissie 08-05-2018 Raadsvoorstel ontwikkeling Bogas-terrein Toezegging details
91 Raad 18-09-2018 Verordening ambtelijke bijtand en fractieondersteuning B. Bouwmeester Toezegging details
92 Raad 18-09-2018 Motie 2018-18 inzake kinderpardon B. Bouwmeester Motie details
93 Raad 10-07-2018 Motie 2018-17 inzake Stimuleringsfonds (aangehouden) nav toezegging portefeuillehouder B. Bouwmeester Toezegging Openstaand details