Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Gepland Status  
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Gepland Status Info
10 Commissie 04-11-2014 Faillissement CQ J. Huizing Toezegging Gewijzigd details
21 Raad 03-02-2015 bestemmingsplannen recreatieterreinen (permanent wonen) J. Huizing Toezegging Afgedaan details
67 Raad 07-11-2017 ouderenzorg J. Brink Motie Afgedaan details
71 Raad 07-11-2017 evenementen in de gemeente Motie Afgedaan details
72 Raad 07-11-2017 taalontwikkeling bij kinderen Motie Afgedaan details
75 Raad 24-04-2018 Verkiezingsborden B. Bouwmeester Afgedaan details
76 Raad 22-05-2018 Vuurwerk J. Huizing Afgedaan details
77 Raad 19-06-2018 Sociale werkvoorziening J. Brink Motie Afgedaan details
78 Raad 19-06-2018 verkeersveiligheid provinciale wegen J. Huizing Motie Afgedaan details
79 Raad 10-07-2018 compensatiemogelijkheden overlast windenergie J. Huizing Motie Gewijzigd details
80 Raad 10-07-2018 inwonerslasten J. Zwiers Motie Afgedaan details
81 Raad 10-07-2018 asbest J. Huizing Motie Gewijzigd details
83 Raad 10-07-2018 Subsidiecoördinator Motie Afgedaan details
84 Commissie 23-01-2018 Ingekomen stukken Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden J. Brink Toezegging Afgedaan details
86 Commissie 20-02-2018 Ingekomen stukken Rapport Een open deur, onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening van de Nationale ombudsman. J. Brink Toezegging Gewijzigd details
87 Commissie 08-05-2018 Ingekomen stukken Maartcirculaire omzetting huidige eigen bijdragesystematiek naar abonnementstarief. J. Brink Toezegging Afgedaan details
88 Commissie 08-05-2018 Vragenuurtje: Dhr. Zuur stelt vragen mbt centrumplannen en pleit ervoor om de voortgangsrapportage en het uitvoeringsprogramma onderdeel te laten uitmaken van een later te oganiseren thema-avond centrum. J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
89 Commissie 08-05-2018 Raadsvoorstel vaststelling bp zonne-akker Krimweg-Nwe Dijk Coevorden J. Huizing Toezegging Afgedaan details
90 Commissie 08-05-2018 Raadsvoorstel ontwikkeling Bogas-terrein Toezegging Afgedaan details
91 Raad 18-09-2018 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning B. Bouwmeester Toezegging Gewijzigd details
92 Raad 18-09-2018 Motie 2018-18 inzake kinderpardon B. Bouwmeester Motie Afgedaan details
93 Raad 10-07-2018 Motie 2018-17 inzake Stimuleringsfonds (aangehouden) nav toezegging portefeuillehouder B. Bouwmeester Toezegging Openstaand details
94 Raad 06-11-2018 Motie 2018-19 inzake planning uitvoering Bestuursprogramma B. Bouwmeester Motie Afgedaan details
95 Raad 06-11-2018 Motie 2018-20 Terugdringen kinderarmoede J. Huizing Motie Gewijzigd details
96 Raad 06-11-2018 Motie 2018-23 Beter openbaar vervoer J. Huizing Motie Gewijzigd details
97 Raad 06-11-2018 Motie 2018-24 Groen beheer J. Huizing Motie Gewijzigd details
98 Raad 06-11-2018 Motie 2018-16 J. Brink Motie Afgedaan details
99 Commissie 04-12-2018 Brief A1 ingekomen stukken Transformatieplan Jeugdhulp Drenthe J. Huizing Toezegging Afgedaan details
100 Commissie 04-12-2018 Brief B1 betalen leges parkeren in blauwe zone centrum Coevorden J. Huizing Toezegging Afgedaan details
5 Commissie 01-07-2014 zwembaden J. Brink Toezegging Afgedaan details
11 Raad 11-11-2014 Welstand J. Huizing Toezegging Afgedaan details
25 Commissie 31-03-2011 Onderzoek opslag jodiumtabletten B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
30 Raad 30-06-2015 onderwijs J. Huizing Toezegging Afgedaan details
31 Commissie 12-05-2015 Evaluatie zorg 0-4 jarigen J. Huizing Toezegging Afgedaan details
32 Raad 30-06-2015 vluchtelingenhuisvesting J. Huizing Toezegging Afgedaan details
39 Raad 26-04-2016 bezuinigingen buitensport J. Brink Toezegging Afgedaan details
40 Raad 28-06-2016 ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
42 Raad ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
44 Commissie 01-09-2015 Plan van Aanpak grondslag subsidieverlening J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
45 Raad Stimuleringsfonds B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
46 Commissie 01-09-2015 Informatie-avond Euregio/EDR B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
47 Raad 08-11-2016 informatiebeleidsplan B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
48 Raad 08-11-2016 dorps en wijkbudgetten B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
49 Raad 08-11-2016 speeltuinen Toezegging Afgedaan details
50 Raad 10-11-2015 Bezuinigingen zwembaden J. Brink Toezegging Afgedaan details
51 Commissie 19-01-2016 Tarieven van de evenementenvergunningen verstrekken aan de raad B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
52 Raad 28-02-2017 Regenbooggemeente Toezegging Afgedaan details
53 Raad 28-03-2017 leegstaande gebouwen Toezegging Afgedaan details
54 Commissie 05-07-2016 Proces uitvoeringsvarianten leerwerkstructuur ZO Drenthe J. Brink Toezegging Afgedaan details
57 Commissie 14-03-2017 Informeren prestatiegegevens GGD voor vergelijking zorgvraag GGD/Icare en gegevens situatie 4-jarigen J. Brink Toezegging Afgedaan details
58 Commissie 14-03-2017 Prestatiegegevens GGD J. Brink Toezegging Afgedaan details
59 Commissie 04-07-2017 Evaluatie van de sportnota "Een nieuwe visie op sport en bewegen in de gemeente Coevorden (2009-2013)" (toegezegd was oplevering 3e kwartaal 2015) J. Brink Afgedaan details
60 Raad 11-07-2019 Bermbeheer plan ecologisch bermbeheer en stapsgewijze invoerig J. Huizing Motie Afgedaan details
61 Raad 11-07-2017 Update vierkant voor werk J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
63 Commissie 05-09-2017 Onderzoeksvragen en stavaza rond evaluatie AZC naar de raad J. Brink Toezegging Afgedaan details
65 Commissie 12-12-2017 Voortgang zonne-akker de Watering J. Huizing Toezegging Afgedaan details
66 Commissie 12-12-2017 Brief bewoners Oranjewijk mbt te verwachten geluidsoverlast festival Coevorden gaat los!!! Van 6 t/m 8 april 2018 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
68 Raad 07-11-2017 proces betuurlijke vernieuwing Motie Afgedaan details
69 Raad 07-11-2017 dementievriendelijke gemeente Motie Afgedaan details
70 Raad 07-11-2017 Vierkant voor Werk Motie Afgedaan details
73 Raad 06-02-2018 uitzetting vluchtelingen. B. Bouwmeester Motie Afgedaan details
74 Raad 06-02-2018 Statiegeld alliantie J. Brink Motie Afgedaan details
82 Raad 10-07-2018 beleidsregel zonneakkers zoekgebied Steenwijksmoer J. Huizing Motie Afgedaan details
128 Commissie 12-02-2019 Voorstel Jongerenraad inzake herinvoering schoolzwemmen J. Brink Toezegging Gewijzigd details
85 Commissie 23-01-2018 Raadsvoorstel Bomenverordening J. Huizing Toezegging Afgedaan details
101 Commissie 12-02-2019 Vragenuurtje: Dhr Zuur hoge aantal inbraken B. Bouwmeester Toezegging Openstaand details
102 Commissie 05-03-2019 Vragenuurtje: dhr. Blanken aanvraag evenementenvergunning B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
103 Commissie 05-03-2019 Ingekomen stukken: mw. Katerberg Transformatieakkoord Jeugd Drenthe 2019-2022 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
104 Commissie 02-04-2019 Ingekomen stukken: dhr. Stoker Drents op Stee B. Bouwmeester Toezegging Gewijzigd details
105 Commissie 07-05-2019 Ingekomen stukken: mw. Driehuis: aparte bijeenkomst uitleg Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
106 Commissie 07-05-2019 Rapport Rkc Toezicht en handhaving in het fysieke domein B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
107 Commissie 07-05-2019 Afsluiten Regiodeal Zuid en Oost Drenthe J. Brink Toezegging Gewijzigd details
108 Commissie 07-05-2019 Advies Positionering Centrumstraten J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
109 Commissie 07-05-2019 Wijziging GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe J. Huizing Toezegging Gewijzigd details
110 Commissie 11-06-2019 Jaarstukken GGD J. Brink Toezegging Afgedaan details
111 Commissie 02-07-2019 Ing.stuk mbt toilettenbeleid in gemeente J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
112 Raad 09-07-2019 Behandeling Kaderbrief: themabijeenkomst over jeugdhulp en positieve gezondheid J. Brink Toezegging Afgedaan details
113 Raad 18-06-2019 Motie windmolens (voor eigen gebruik) J. Huizing Motie Gewijzigd details
114 Commissie 19-09-2019 Strategische agenda B. Bouwmeester Toezegging Gewijzigd details
115 Commissie 15-10-2019 Ing. Stukken: dhr. Blanken Schoolpreventieplan J. Huizing Toezegging Gewijzigd details
116 Commissie 15-10-2019 Ing. Stukken dhr. Stoker brief gemeenteraad Weststellingwerf Debat schadeprotocol kleine gasvelden J. Huizing Toezegging Openstaand details
117 Commissie 05-11-2019 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 J. Brink Toezegging Afgedaan details
118 Commissie 05-11-2019 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 J. Brink Toezegging Openstaand details
119 Commissie 05-11-2019 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 B. Bouwmeester Toezegging Gewijzigd details
120 Raad 12-11-2019 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Motie Openstaand details
121 Raad 12-11-2019 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Motie Gewijzigd details
122 Raad 12-11-2019 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Motie Gewijzigd details
123 Raad 12-11-2019 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Motie Gewijzigd details
124 Raad 12-11-2019 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 J. Huizing Toezegging Gewijzigd details
125 Commissie 03-12-2019 Brief 6B2 ingekomen stukken mbt WOB-verzoek kosten CQ 2009-2019 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
126 22-11-2019 Advies Jongerenraad inzake aanleg Gaybrapad (regenboogzebrapad) in het vernieuwde stationsgebied Gewijzigd details
127 31-05-2018 Advies Jongerenraad inzake plaatsing blikvanger aan de Krimweg, naast EDS-plein Toezegging Afgedaan details
131 Raad 19-03-2019 Motie CDA bouw paasvuren Motie Gewijzigd details
129 Commissie 02-07-2019 Brief Jongerenraad inzake het onderbrengen van de sporten freeruning, skating en BMX onder het sportbeleid Gewijzigd details
130 Raad 21-04-2020 Motie BBC2014, CDA, PAC, PvdA inzake uitrol 5G Motie Afgedaan details
140 Raad 30-06-2020 Motie aanleg fietspaden J. Huizing Motie Openstaand details
132 Raad 30-06-2020 Motie woonvisie S. Stegen Motie Afgedaan details
133 Raad 30-06-2020 Motie Voorbereiding omgaan met besmettelijke ziekten in de zorg J. Brink Motie Openstaand details
134 Raad 30-06-2020 Motie Beleid jeugdhulp - samenwerking onderwijs en jeugdhulp J. Brink Motie Openstaand details
135 Raad 30-06-2020 Motie herstructurering schulden J. Brink Motie Afgedaan details
136 Raad 30-06-2020 Motie Kaderbrief 2021 - Motie Duurzaamheidsfonds 002 Motie Openstaand details
137 Raad 30-06-2020 Motie Lokaal onderwijsbeleid/afschaffen vrijstelling leerplicht J. Huizing Motie Afgedaan details
138 Raad 30-06-2020 Motie Begroting 2020 -Duurzaamheidsfonds Motie Openstaand details
139 Raad 30-06-2020 Motie Stimuleringsfonds S. Stegen Motie Openstaand details