Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Status  
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Status Info
10 Commissie 04-11-2014 Faillissement CQ J. Huizing Toezegging Gewijzigd details
21 Raad 03-02-2015 bestemmingsplannen recreatieterreinen (permanent wonen) J. Huizing Toezegging Openstaand details
67 Raad 07-11-2017 ouderenzorg J. Brink Motie Gewijzigd details
71 Raad 07-11-2017 evenementen in de gemeente Motie Gewijzigd details
72 Raad 07-11-2017 taalontwikkeling bij kinderen Motie Openstaand details
75 Raad 24-04-2018 Verkiezingsborden B. Bouwmeester Openstaand details
76 Raad 22-05-2018 Vuurwerk J. Huizing Gewijzigd details
77 Raad 19-06-2018 Sociale werkvoorziening J. Brink Motie Openstaand details
78 Raad 19-06-2018 verkeersveiligheid provinciale wegen J. Huizing Motie Openstaand details
79 Raad 10-07-2018 compensatiemogelijkheden overlast windenergie J. Huizing Motie Openstaand details
80 Raad 10-07-2018 inwonerslasten J. Zwiers Motie Openstaand details
81 Raad 10-07-2018 asbest Motie Openstaand details
83 Raad 10-07-2018 Subsidiecoördinator Motie Openstaand details
84 Commissie 23-01-2018 Ingekomen stukken Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden J. Brink Toezegging details
86 Commissie 20-02-2018 Ingekomen stukken Rapport Een open deur, onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening van de Nationale ombudsman. J. Brink Toezegging details
87 Commissie 08-05-2018 Ingekomen stukken Maartcirculaire omzetting huidige eigen bijdragesystematiek naar abonnementstarief. J. Brink Toezegging details
88 Commissie 08-05-2018 Vragenuurtje: Dhr. Zuur stelt vragen mbt centrumplannen en pleit ervoor om de voortgangsrapportage en het uitvoeringsprogramma onderdeel te laten uitmaken van een later te oganiseren thema-avond centrum. J. Zwiers Toezegging details
89 Commissie 08-05-2018 Raadsvoorstel vaststelling bp zonne-akker Krimweg-Nwe Dijk Coevorden J. Huizing Toezegging details
90 Commissie 08-05-2018 Raadsvoorstel ontwikkeling Bogas-terrein Toezegging details
91 Raad 18-09-2018 Verordening ambtelijke bijtand en fractieondersteuning B. Bouwmeester Toezegging details
92 Raad 18-09-2018 Motie 2018-18 inzake kinderpardon B. Bouwmeester Motie details
93 Raad 10-07-2018 Motie 2018-17 inzake Stimuleringsfonds (aangehouden) nav toezegging portefeuillehouder B. Bouwmeester Toezegging Openstaand details
94 Raad 06-11-2018 Motie 2018-19 inzake planning uitvoering Bestuursprogramma Motie Openstaand details
95 Raad 06-11-2018 Motie 2018-20 Terugdringen kinderarmoede Motie Openstaand details
96 Raad 06-11-2018 Motie 2018-23 Beter openbaar vervoer Motie Openstaand details
97 Raad 06-11-2018 Motie 2018-24 Groen beheer J. Huizing Motie Openstaand details
98 Raad 06-11-2018 Motie 2018-32 Motie Openstaand details
99 Commissie 04-12-2018 Brief A1 ingekomen stukken Transformatieplan Jeugdhulp Drenthe J. Huizing Toezegging Openstaand details
100 Commissie 04-12-2019 Brief B1 betalen leges parkeren in blauwe zone centrum Coevorden J. Huizing Toezegging Openstaand details