Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Status  
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Aanleiding Status Info
10 Commissie 04-11-2014 Faillissement CQ J. Huizing Toezegging Gewijzigd details
25 Commissie 31-03-2011 Onderzoek opslag jodiumtabletten B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
32 Commissie 12-05-2015 Evaluatie zorg 0-4 jarigen J. Huizing Toezegging Afgedaan details
44 Commissie 01-09-2015 Plan van Aanpak grondslag subsidieverlening J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
46 Commissie 01-09-2015 Informatie-avond Euregio/EDR B. Bouwmeester Toezegging Openstaand details
50 Raad 10-11-2015 Bezuinigingen zwembaden J. Brink Toezegging Afgedaan details
51 Commissie 19-01-2016 Tarieven van de evenementenvergunningen verstrekken aan de raad B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
56 Commissie 05-07-2016 Proces uitvoeringsvarianten leerwerkstructuur ZO Drenthe J. Brink Toezegging Afgedaan details
57 Commissie 14-03-2017 Informeren prestatiegegevens GGD voor vergelijking zorgvraag GGD/Icare en gegevens situatie 4-jarigen J. Brink Toezegging Afgedaan details
58 Commissie 14-03-2017 Prestatiegegevens GGD J. Brink Toezegging Afgedaan details
5 Commissie 01-07-2014 Amendement 14-16: zwembaden J. Brink Toezegging Afgedaan details
11 Raad 11-11-2014 Motie 14-14: Welstand J. Huizing Toezegging Afgedaan details
21 Raad 03-02-2015 Motie 15-02: bestemmingsplannen recreatieterreinen (permanent wonen) J. Huizing Toezegging Openstaand details
30 Raad 30-06-2015 Motie 15-15: onderwijs J. Huizing Toezegging Afgedaan details
32 Raad 30-06-2015 Motie 15-20 vluchtelingenhuisvesting J. Huizing Toezegging Afgedaan details
39 Raad 26-04-2016 Motie 16-04: bezuinigingen buitensport J. Brink Toezegging Afgedaan details
40 Raad 28-06-2016 Motie 16-05 ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
42 Raad Motie 16-07 ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
44 Raad Motie 16-09: Stimuleringsfonds B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
47 Raad 08-11-2016 Motie 16-10: informatiebeleidsplan B. Bouwmeester Toezegging Openstaand details
48 Raad 08-11-2016 Motie dorps en wijkbudgetten B. Bouwmeester Toezegging Afgedaan details
49 Raad 08-11-2016 Motie 16-15: speeltuinen Toezegging Afgedaan details
51 Raad 28-02-2017 Motie 17-02 Regenbooggemeente Toezegging Afgedaan details
52 Raad 28-03-2017 Motie 17-04 leegstaande gebouwen Toezegging Afgedaan details
59 Commissie 04-07-2017 Evaluatie van de sportnota "Een nieuwe visie op sport en bewegen in de gemeente Coevorden (2009-2013)" (toegezegd was oplevering 3e kwartaal 2015) J. Brink Afgedaan details
60 Raad 11-07-2017 Bermbeheer plan ecologisch bermbeheer en stapsgewijze invoerig J. Huizing Motie Afgedaan details
61 Raad 11-07-2017 Update vierkant voor werk J. Zwiers Toezegging Afgedaan details
63 Commissie 05-09-2017 Onderzoeksvragen en stavaza rond evaluatie AZC naar de raad J. Brink Toezegging Afgedaan details
65 Commissie 12-12-2017 Voortgang zonne-akker de Watering J. Huizing Toezegging Afgedaan details
66 Commissie 12-12-2017 Brief bewoners Oranjewijk mbt te verwachten geluidsoverlast festival Coevorden gaat los!!! Van 6 t/m 8 april 2018 J. Huizing Toezegging Afgedaan details
67 Raad 07-11-2017 Motie 2017-09 ouderenzorg J. Brink Motie Gewijzigd details
68 Raad 07-11-2017 Motie 2017-10 proces betuurlijke vernieuwing Motie Afgedaan details
69 Raad 07-11-2017 Motie 2017-11 dementievriendelijke gemeente Motie Openstaand details
70 Raad 07-11-2017 Motie 2017-12 Vierkant voor Werk Motie Openstaand details
71 Raad 07-11-2017 Motie 2017-13 evenementen in de gemeente Motie Openstaand details
72 Raad 07-11-2017 Motie 2017-15 taalontwikkeling bij kinderen Motie Openstaand details
73 Raad 06-02-2018 Motie 2018-04 uitzetting vluchtelingen. B. Bouwmeester Motie Afgedaan details
74 Raad 06-02-2018 Motie 2018-01 Statigeld alliantie J. Brink Motie Afgedaan details
75 Raad 24-04-2018 Mote 2018-05 Verkiezingsborden B. Bouwmeester details
76 Raad 22-05-2018 Motie 2018-07 Vuurwerk J. Huizing details