Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Gremia Brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Middel Aanleiding Status  
Nummer Gremia brondatum Onderwerp Portefeuillehouder Middel Aanleiding Status info
10 Commissie 04-11-2014 Faillissement CQ J. Huizing Overige Toezegging Openstaand details
25 Commissie 31-03-2011 Onderzoek opslag jodiumtabletten B. Bouwmeester Overige Toezegging Afgedaan details
32 Commissie 12-05-2015 Evaluatie zorg 0-4 jarigen J. Huizing Overige Toezegging Afgedaan details
44 Commissie 01-09-2015 Plan van Aanpak grondslag subsidieverlening J. Zwiers Overige Toezegging Openstaand details
46 Commissie 01-09-2015 Informatie-avond Euregio/EDR B. Bouwmeester Overige Toezegging Openstaand details
50 Raad 10-11-2015 Bezuinigingen zwembaden J. Brink Overige Toezegging Afgedaan details
51 Commissie 19-01-2016 Tarieven van de evenementenvergunningen verstrekken aan de raad B. Bouwmeester Overige Toezegging Afgedaan details
56 Commissie 05-07-2016 Proces uitvoeringsvarianten leerwerkstructuur ZO Drenthe J. Brink Overige Toezegging Afgedaan details
57 Commissie 14-03-2017 Informeren prestatiegegevens GGD voor vergelijking zorgvraag GGD/Icare en gegevens situatie 4-jarigen J. Brink Overige Toezegging Afgedaan details
58 Commissie 14-03-2017 Prestatiegegevens GGD J. Brink Overige Toezegging Openstaand details
5 Commissie 01-07-2014 Amendement 14-16: zwembaden J. Brink Overige Toezegging Openstaand details
11 Raad 11-11-2014 Motie 14-14: Welstand J. Huizing Overige Toezegging Openstaand details
21 Raad 03-02-2015 Motie 15-02: bestemmingsplannen recreatieterreinen (permanent wonen) J. Huizing Overige Toezegging Openstaand details
30 Raad 30-06-2015 Motie 15-15: onderwijs J. Huizing Overige Toezegging Openstaand details
32 Raad 30-06-2015 Motie 15-20 vluchtelingenhuisvesting J. Huizing Overige Toezegging Openstaand details
39 Raad 26-04-2016 Motie 16-04: bezuinigingen buitensport J. Brink Overige Toezegging Openstaand details
40 Raad 28-06-2016 Motie 16-05 ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Overige Toezegging Openstaand details
42 Raad Motie 16-07 ontwikkeling Citadelpunt J. Zwiers Overige Toezegging Openstaand details
44 Raad Motie 16-09: Stimuleringsfonds B. Bouwmeester Overige Toezegging Openstaand details
47 Raad 08-11-2016 Motie 16-10: informatiebeleidsplan B. Bouwmeester Overige Toezegging Openstaand details
48 Raad 08-11-2016 Motie dorps en wijkbudgetten B. Bouwmeester Overige Toezegging Openstaand details
49 Raad 08-11-2016 Motie 16-15: speeltuinen Overige Toezegging Openstaand details
51 Raad 28-02-2017 Bezuinigingen bij de zwembaden Overige Toezegging Openstaand details
52 Raad 28-03-2017 Motie 17-04 leegstaande gebouwen Overige Toezegging Openstaand details