103

Ingekomen stukken: mw. Katerberg Transformatieakkoord Jeugd Drenthe 2019-2022

Toezegging

In overleg met de klankbordgroep sociaal domein wordt gekeken naar een geschikt moment voor een themabijeenkomst

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.