103

Ingekomen stukken: mw. Katerberg Transformatieakkoord Jeugd Drenthe 2019-2022

Toezegging

In overleg met de klankbordgroep sociaal domein wordt gekeken naar een geschikt moment voor een themabijeenkomst

Stand van zaken

Op 10 december 2019 is dit aan de orde geweest in een informatiebijeenkomst voor de raad

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.