105

Ingekomen stukken: mw. Driehuis: aparte bijeenkomst uitleg Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Toezegging

Een aparte informatiebijeenkomst over dit onderwerp te organiseren

Stand van zaken

Op 15 oktober 2019 is, aansluitend aan de commissievergadering, een bijeenkomst inzake informatiebeveiliging georganiseerd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.