106

Rapport Rkc Toezicht en handhaving in het fysieke domein

Toezegging

Binnen 3 maanden na aannemen besluit: terugkoppeling door college. In het vast te stellen handhavingsbeleid zal dieper worden ingegaan op enkele aanbevelingen en vraagpunten

Stand van zaken

Uitvoering heeft vertraging opgelopen. Verwachting rapportage derde kwartaal. Is via college naar de raad gegaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.