107

Afsluiten Regiodeal Zuid en Oost Drenthe

Toezegging

2 x per jaar rechtstreekse terugkoppeling naar raad

Stand van zaken

cie 10 maart 2020: pfh zegt tussentijdse terugkoppeling, voor de zomervakantie, toe. Regiodeal Zuid Oost Drenthe 2 keer per jaar terugkoppeling aan de raad.
Er was een raden- en statenbijeenkomst gepland op 5 juni echter is deze geannuleerd i.v.m. Corona. In deze bijeenkomst zou de raad bijgepraat worden over de stand van zaken. Daarom is de raad geïnformeerd in het uitvoeringsprogramma 2020 ook geïnformeerd over de voortgang van lopende projecten. Echter is dit document niet geagendeerd geweest in onze raad. Dit document is vanuit de provincie verstuurd aan de griffie (zie bijlage). Op 30 november is er weer een fysieke Raden- en Staten bijeenkomst gepland.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.