108

Advies Positionering Centrumstraten

Toezegging

Bestemmingsplanwijziging zal alleen op verzoek en na overleg plaatsvinden

Stand van zaken

Er wordt geen concrete actie richting raadscommissie / raad verwacht. Derhalve afgevoerd van lta

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.