11

Welstand

Motie

Motie 14-14

Toezegging

Uitvoering geven aan motie 14-14: Welstand

Stand van zaken

In de raad van 20 juni 2017 heeft de raad kennis genomen van de resultatennotitie pilot Welstand en ingestemd met de aanbevelingen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.