115

Ing. Stukken: dhr. Blanken Schoolpreventieplan

Toezegging

Overzicht verstrekken over het gebruik van de scholen van de themalessen voor het schooljaar 2019-2020

Stand van zaken

Stand van zaken: weth. J. Huizing heeft tijdens genoemde commissievergadering aangegeven dat we in een volgende versie (2020) informatie geven over welke scholen welke voorlichtingen afnemen. Op dit moment ronden we de fase van het inventariseren voor schooljaar 2020-2021 af en maken we de planning nog voor de zomervakantie. In de informerende brief aan de raad kunnen we uitvoeriger info geven m.b.t. de planning en informatie verstrekken over hoe scholen de thema’s integreren in hun lespakket: scholen gebruiken naast de voorlichtingen binnen het School Preventie Plan verschillende methodes om actuele onderwerpen binnen de groepen te behandelen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.