117

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Toezegging

Vraag mw. I. Driehuis: Thema-avond over positieve gezondheid

Stand van zaken

Met de raad is afgesproken dat er geen informatiebijeenkomst sociaal domein met het thema Positieve gezondheid wordt georganiseerd. De raad wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst die gemeentebreed wordt georganiseerd over Positieve Gezondheid. Het plan was om een bijeenkomst rond de zomer 2020 te organiseren. Door Corona is deze bijeenkomst niet gepland. Er wordt nu nagedacht over een andere vorm dan wel een bijeenkomst in het najaar/winter. De raad ontvangt een uitnodiging.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.