118

Stavaza mbt accommodatiebeleid

Toezegging

Mevr. S. Katerberg: Stavaza mbt accommodatiebeleid

Stand van zaken

Discussienota is op 2 juni jl. besproken in het college. Beleidsuitgangspunten zullen nader worden uitgewerkt, vastgesteld en met de raad worden gedeeld. Streven is eind dit jaar/begin volgend jaar vaststelling gereed te hebben. Stand van zaken is actueel.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.