120

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Motie

Motie 2019-04 Fietsnota

Toezegging

In het onderzoek, behorende bij de fietsnota, te onderzoeken of het aanleggen van fietspaden van gerecycled plastic haalbaar is

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.