121

Motie 2019-10 Laaggeletterdheid

Motie

Motie 2019-10 Laaggeletterdheid

Toezegging

Het beleid ten aanzien van het bestrijden van laaggeletterdheid te vernieuwen en te intensiveren; de vaardigheid van inwoners en/of het gebruiksgemak van online dienstverlening van de gemeente te vergroten; het komende begrotingsjaar te gebruken om hiervoor een "doorbraak aanpak"te formuleren; hiervoor een eenmalig bedrag van maximaal 50.000 euro ter beschikking te stellen; in eerste instantie te onderzoeken of dit project in de regiodeal onder kan worden gebracht, mocht dit niet lukken dan in dekking te voorzien uit de reserve innovatie zorg en welzijn; de raad, waar nodig, bij de behandeling van de begroting 2021 verdere voorstellen te doen, dan wel te informeren, over het uitrollen van de geformuleerde aanpak

Stand van zaken

Wordt op teruggekomen bij de begrotingsbehandeling. Is meegenomen in de Programmabegroting 2021

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.