121

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Motie

Motie 2019-10 Laaggeletterdheid

Toezegging

Het beleid ten aanzien van het bestrijden van laaggeletterdheid te vernieuwen en te intensiveren; de vaardigheid van inwoners en/of het gebruiksgemak van online dienstverlening van de gemeente te vergroten; het komende begrotingsjaar te gebruken om hiervoor een "doorbraak aanpak"te formuleren; hiervoor een eenmalig bedrag van maximaal 50.000 euro ter beschikking te stellen; in eerste instantie te onderzoeken of dit project in de regiodeal onder kan worden gebracht, mocht dit niet lukken dan in dekking te voorzien uit de reserve innovatie zorg en welzijn; de raad, waar nodig, bij de behandeling van de begroting 2021 verdere voorstellen te doen, dan wel te informeren, over het uitrollen van de geformuleerde aanpak

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.