124

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Toezegging

Voor de kaderbrief 2021 een informatiebijeenkomst te organiseren mbt tariefdifferentiatie afvalstoffen (PMD)

Stand van zaken

Themabijeenkomst afval staat gepland op 29 september 2020.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.