132

Motie woonvisie

Motie

Motie 2020-09 Woonvisie

Toezegging

Pfh Stegen geeft aan dat de actualiseringsparagraaf van de woonvisie zal bestaan uit gesignaleerde knelpunten en aanpassingen aan actuele ontwikkelingen

Stand van zaken

Een actualisatie van de gehele woonvisie is niet noodzakelijk. Wel worden voor 1 januari 2021 de actuele opgaven en ontwikkelingen in de woningmarkt in beeld gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld ouderenhuisvesting/langer thuis wonen, verduurzaming van de woningvoorraad en huisvesting voor starters. Die ontwikkelingen bieden kansen. De uitkomsten van het woningbehoefte-onderzoek worden in oktober verwacht en zullen hierbij betrokken worden. Op basis hiervan zullen we vanaf januari 2021 met de betrokken partners, waaronder in ieder geval de woningbouwcorporaties, in gesprek gaan en waar mogelijk en/of noodzakelijk nadere afspraken maken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.