133

Motie Voorbereiding omgaan met besmettelijke ziekten in de zorg

Motie

Motie 2020-13 Voorbereiding omgaan met besmettelijke ziekten in de zorg

Toezegging

Pfh zegt toe deze motie oer te nemen en in te brengen in de eerstvolgende bijeenkomst van het WWZ-beraad

Stand van zaken

In het najaar wordt een bijeenkomst of een andere passende vorm georganiseerd waarvoor partners van het Wonen Welzijn Zorg beraad uitnodigt worden en een aantal andere zorgpartijen, waaronder jeugdhulpaanbieders.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.