134

Motie Beleid jeugdhulp - samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Motie

Motie 2020-14 Beleid jeugdhulp - samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Toezegging

Pfh geeft aan dat, mede naar aanleiding van het rapport Rekenkanercomissie nog een nadewre invulling van de daarin genoemde aanbevelingen aan de orde komt. De gevraagde afstemming met andere partijen verg een langere doorlooptijd

Stand van zaken

De eerste voorbereidingen om dit proces op te starten zijn getroffen en worden vanaf het derde kwartaal voortgezet. Uiteraard vraagt dit proces tijd, aandacht en in- en samenspraak van alle betrokken partijen. In het tweede kwartaal van 2021 verwachten wij u het ontwerp van het uitvoeringsplan voor te kunnen leggen.

Toelichting wijziging status

Cie 31.08.2021 Dmv informatiebrief college inz Motie Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.