135

Motie herstructurering schulden

Motie

Motie 2020-17 Herstructurering schulden

Toezegging

Deze motie is overgenomen door het college. Wethouder acht uitspraak raad en steming gewenst

Stand van zaken

Er lopen in Nederland verschillende projecten/ pilots over het herstructureren van schulden. Wij volgen dit nauwgezet en wanneer de uitkomsten van deze projecten/ pilots passen bij onze gemeente, dan zullen we hier bij aansluiten of dit zelf ook implementeren. In het programma 'Kansrijk Opgroeien, Voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede' komt dit thema zeker ook aan de orde.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.