136

Motie Kaderbrief 2021 - Motie Duurzaamheidsfonds 002

Motie

Motie 2020-18 Kaderbrief 2021 - Motie Duurzaamheidsfonds 002

Toezegging

De motie wordt geamendeerd aangenonen. IN het dictum vervalt: "Dit is te financieren uit de verkoop aandelen Essen

Stand van zaken

Wij kunnen in het vierde kwartaal van 2020 starten met de volgende onderzoeksvragen: Welke daken zijn kansrijk?; Zijn inwoners/lokale initiatieven geïnteresseerd om hier gebruik van te maken?; Inzicht op het proces: hoe is dit te realiseren en wat is onze rol als gemeente? De uitwerking van deze onderzoeksvragen worden in het tweede kwartaal 2021 aan de raad voorgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.