138

Motie Begroting 2020 -Duurzaamheidsfonds

Motie

Motie 2019-05 Begroting 2020 - Duurzaamheidsfonds

Toezegging

Ingediend door PAC en D66. De motie wordt geamendeerd aangenomen. In het dictum vervalt: "Twee miljoen van de Essent gelden voorlopig te oormerken voord it fonds tot onderzoek is uitgevoerd". Bij het laatste aandachtsstreepje wordt "2e kwartaal 2020"vervangen door "2e kwartaal 2021"

Stand van zaken

Er kan in het derde of vierde kwartaal 2020 worden gestart met de volgende voorbereidingen: Inventarisatie van beschikbare regelingen (en voor welke doelgroep deze zijn); Welke behoefte aan ondersteuning er is in de Coevorder samenleving (bijvoorbeeld in samenwerking met lokale energie-initiatieven); Welke vorm het beste past bij de wensen uit de samenleving en de gemeentelijke ambities. De uitwerking van deze onderzoeksvragen kunnen wij in het tweede kwartaal 2021 met een voorstel voor een regeling voorleggen aan de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.