139

Motie Stimuleringsfonds

Motie

Motie 2020-16 Stimuleringsfonds

Toezegging

Pfh Stegen zegt toe voor de komende begrotingsvergadering nadere regels en kaders voor de beoordeling va naanvragen voor het stimuleringsfonds aan de raad voor te leggen

Stand van zaken

Wij zullen uw raad ten behoeve van de begrotingsbehandeling de inventarisatie van de verdeling van de middelen uit het Stimuleringsfonds ter beschikking stellen. Tevens zullen wij een voortgangsbericht doen over de vorderingen m.b.t. de lopende activiteiten, zoals de gebiedsagenda Tuindorp, en de ontwikkeling van een (eventuele) nadere aanpak ter verbetering van de leefbaarheid voor die plekken in onze gemeente die dat nog nodig zijn.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.