147

Raadsvoorstel Halfjaarrapportage 2020

Toezegging

Pfh zegt toe raad na 5 en 6 oktober 2020 nader te informeren over dilemma's en denkrichtingen van het college om te komen tot een sluitende begroting 2021

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.