158

MBO-onderwijs in Coevorden

Toezegging

Na bekrachtiging vestiging voorkeursrecht mbt mogelijke locatie nieuwbouw De Nieuwe Veste door de raad, bekijken of, en zo ja, hoe MBO-onderwijs in Coevorden gerealiseerd kan worden. Het college heeft op 2 maart 2021 besloten : Ambitie voor internationaal MBO in Coevorden: 1. De ambitie uit te spreken voor de realisatie van internationaal beroepsonderwijs in Coevorden en invulling te geven aan deze ambitie met de in het voorstel beschreven aanpak. 2. Te starten met een verkenning onder potentiële partners van verwachtingen, ambities en mogelijke rolneming 3. Er naar te streven om eind 2021 een convenant te sluiten met Nederlandse en Duitse partners uit overheid en onderwijs. Mede notie dat wat betreft capaciteit Coevorden hier kwaliteit en kwantiteit op willeveren. Het college realiseert zich dat dit op een later moment tot keuzes dan wel een overschrijding (en dus extra dekking) zal leiden voor de budgetten op internationaal beleid, participatie, onderwijs en/of economie

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.