175

Actualiseren woonbeleid

Toezegging

Wethouder Stegen zegt toe dat het college uiterlijk eind mei 2021 met een concept-notitie met voorstellen mbt de belangrijkste onderdelen van een geactualiseerde woonvisie en onderzoekt of het mogelijk is om de concept-notitie eerder ter bespreking aan te bieden bij de gemeenteraad

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.