179

Ingekomen brief (e-mail) n.a.v. beantwoording vragen PAC omgevingsvergunning Mestvergistingsinstallatie

Toezegging

De heer Huizing zegt dat toe dat de raad een afschrift ontvangt van de beantwoording van de mail door het college.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.