182

Brief inzake bestrijding eikenprocessierups

Toezegging

Wethouder Huizing zegt toe extra communicatie in te zetten richten degene die zich nu al inzetten op ecologisch bestrijdingen en het herstellen van het ecologisch evenwicht.

Stand van zaken

Er is contact opgenomen met werkgroepen en dorps- en wijk verenigingen om te inventariseren hoe ze staan tegenover preventief spuiten in relatie tot de ecologische maatregelen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.