191

Vaststellen RES regio Drenthe 1.0

Toezegging

Op voorstel van de fractie van PPC wordt besluitvorming verplaatst naar de volgende raadsvergadering van 17 juni 2021 met het doel om de mogelijkheden te onderzoeken voor het omzetten van het amendement in een motie. Het agendapunt zal dan opnieuw worden geagendeerd met hetzelfde voorstel en dezelfde bijbehorende stukken

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.