192

Grondverkoop Ossehaar

Motie

Motie nr 2021-05 "Grondverkoop Ossehaar"

Toezegging

Wethouder de heer Stegen zegt toe om met spoed en met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid aan een aangepaste Woonvisie te werken en tegelijkertijd de voorbereidingen te treffen om zodra de Woonvisie is vastgesteld het beleid voor de uitgifte van kavels zo snel mogelijk in uitvoering te nemen, zoals bijvoorbeeld in Ossehaar.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.