193

Grondverkoop Ossehaar

Motie

Motie nr 2021-05 "Grondverkoop Ossehaar"

Toezegging

Wethouder de heer Huizing geeft in aanvulling op zijn collega Stegen aan dat bestemmingsplannen op basis van de kaders van de Woonvisie zo snel mogelijk na het vaststellen van de Woonvisie in uitvoering worden genomen. Voor het bepalen van de kaders wordt uiteraard gebruik gemaakt van de input van potentiële kavelkopers.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.