40

ontwikkeling Citadelpunt

Motie

Motie 16-05

Toezegging

Uitvoering motie 16-05 ontwikkeling Citadelpunt een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en alle relevante partijen hierbij betrekken

Stand van zaken

Zie raadsvoorstel Centrumvisie 19 december 2017

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.