45

Stimuleringsfonds

Motie

Motie 16-09

Toezegging

Uitvoering motie 16-09 Stimuleringsfonds Te overwegen de hoogte van met name de bij- dragen van het tweede (nieuwe) deel van het Stimuleringsfonds naar beneden bij te stellen, conform verzoek wijken en dorpen) Gehoord hebbende de wens van een groot aantal wijken en dorpen om met de wijken en dorpen te onderzoeken op welke wijze een deel van het beschikbare en toe te kennen bedrag een structureel karakter kan krijgen, ten behoeve van een (blijvende) vergroting van de leefbaarheid in wijk of dorp. Te overwegen om, bij een verdere verhoging in 2017 en 2018 andere (bestaande of nieuwe) uitgaven, die bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en dorpen in overleg met die wijken en dorpen te bekostigen uit het Stimuleringsfonds

Stand van zaken

Brief aan de raad van 10 mei 2017 over voortgang Coevorden Verbindt

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.