48

dorps en wijkbudgetten

Motie

Motie 2016-11

Toezegging

Uitvoering geven aan motie 2016-11 Dorps en wijkbudgetten: draagt het college op Voor 2017 een deel van de tweede tranche beschikbaar te stellen voor een proef met dorps- en/of wijkbudgetten. Hiervoor uit het stimuleringsfonds een bedrag van € 100.000 te bestemmen. In overleg met de verenigingen van plaatselijk belang, dorps- en wijkverbanden afspraken te maken over de verdere invulling van de proef. De werkgroep Evaluatie PMC te verzoeken de proef te monitoren en te evalueren met alle partijen. De raad de evaluatie voor te leggen voor of tijdens de begrotingsvergadering 2018

Stand van zaken

Brief aan de raad van 10 mei 2017 over voortgang Coevorden Verbindt

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.