49

speeltuinen

Motie

Motie 16-15

Toezegging

Uitvoering geven aan motie 2016-15 speeltuinen. Het college op te dragen: Toekomstbestendig beleid ten aanzien van instandhouding van speeltuinen te ontwikkelen, in samenspraak met de buurt- en speeltuinverenigingen. Vanaf 2017 hiervoor structureel een bedrag van 40.000 in de begroting op te nemen. Deze uitgaaf te dekken met een verlaging van de ophoging van het stimuleringsfonds, met eenzelfde bedrag.

Stand van zaken

Raad geïnformeerd per brief van 15 oktober 2017, ondersteuning speeltuinen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.