52

Regenbooggemeente

Motie

Motie 17-02

Toezegging

Uitvoering geven aan motie 2017-02 Regenbooggemeente. Het college op te dragen: om een impuls te geven aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT's in Coevorden. om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en een aanpak in samenspraak met het Meldpunt Discriminatie Drenthe, COC en betrokken partners. om andere Drentse gemeenten te stimuleren zich aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden. om aan te sluiten bij de rapportage van o.a. Meldpunt Discriminatie Bureau Drenthe, de Veiligheidsmonitor voor wat betreft de aard en omvang van discriminatie jegens de LHBT's in Coevorden n indien aan de orde de raad daarover te informeren.

Stand van zaken

Raadsvoorstel 19 september 017

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.