53

leegstaande gebouwen

Motie

Motie 1-04

Toezegging

Uitvoering geven aan motie 2017-04 Leegstaande gebouwen in en van de gemeente Coevorden. Het college op te dragen de raad in 2017 een voorstel te doen voor sloop van die gebouwen waar op korte termijn geen ontwikkeling van derden mag worden verwacht. Na sloop tot eenvoudige herinrichting van de locaties te komen, zodanig dat zij met weinig onderhoud geen aantasting meer vormen voor de kwaliteit van de openbare ruimte. dan wel reële en haalbare alternatieven te ontwikkelen voor sloop, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte redelijkerwijs gewaarborgd is.

Stand van zaken

Raadsvoorstel 11 juli 2017 planmatig onderhoud kernbezit

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.