57

Informeren prestatiegegevens GGD voor vergelijking zorgvraag GGD/Icare en gegevens situatie 4-jarigen

Toezegging

Informeren opschuiven begrotingsbehandeling EMCO in AB van 12 juli naar 26 juli

Stand van zaken

Het opschuiven van de behandeling van de EMCO-begrotin 2018 door het AB is niet meer nodig. De raadsbeahdneling is gepland voor 20 juni 2017 waarmee er voldoende tijd is voor de raad om een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het DB van de EMCO

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.