67

ouderenzorg

Motie

Miotie 2017-09

Toezegging

Samen met diverse zorgprofessionals waaronder de huisartsen en lokale partijen in gesprek te gaan hoe kwetsbare ouderen nog beter in beeld gebracht kunnen worden en de zorg geboden kan worden die nodig is. De aanpak gericht te laten ziijn op kwetsbaarheid en welzijn. Uiterlijk voor de zomer van 2018 aan de raad een terugkoppeling te geven hoe de gemeente samen met zorgprofessionals hier verder een gevolg aan gaat geven.

Stand van zaken

Voor zomer 2018 aan de raad terugkoppelen hoe gemeente samen met zorgprof hieraan gevolg gaat geven

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.