71

evenementen in de gemeente

Motie

Motie 2017-13

Toezegging

Met organisastoren van grotere activiteiten en evenementen te spreken over mogelijke belemmerende regelgeving rond het organiseren van evenementen en te kijken hoe de gemeente haar rol zo kan inrichten dat deze nog meer als ondersteunend en faciliterend ervaren wordt, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van de lokale overheid bijv. t.a.v. veiligheid aantast. Het zojuist verschenen rapport van de Nationale Ombudsman aan de partijen voor te leggen en te spreken over het spanningsveld dat zich mogelijk voordoet tussen levendigheid en leefbaarheid (overlast) bij het organiseren van evenementen en de mogelijke oplossingen hiervoor te bespreken. Dit proces met de partijen in te zetten en in het tweede kwartaal van 2018 terug te koppelen.

Stand van zaken

Motie is ingevuld. Raad is geïnformeerd over notitie evenementenbeleid. Themabijeenkomst heeft plaatsgevonden op 3 september 2019

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.