71

evenementen in de gemeente

Motie

Motie 2017-13

Toezegging

Met organisastoren van grotere activiteiten en evenementen te spreken over mogelijke belemmerende regelgeving rond het organiseren van evenementen en te kijken hoe de gemeente haar rol zo kan inrichten dat deze nog meer als ondersteunend en faciliterend ervaren wordt, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van de lokale overheid bijv. t.a.v. veiligheid aantast. Het zojuist verschenen rapport van de Nationale Ombudsman aan de partijen voor te leggen en te spreken over het spanningsveld dat zich mogelijk voordoet tussen levendigheid en leefbaarheid (overlast) bij het organiseren van evenementen en de mogelijke oplossingen hiervoor te bespreken. Dit proces met de partijen in te zetten en in het tweede kwartaal van 2018 terug te koppelen.

Stand van zaken

Deze motie vormt mede de aanleiding om het evenementenbeleid over de volle breedte te herzien. Hierover is een discussienota voor het college in voorbereiding. Beoogd is om het gesprek met het college in de komende maanden te hebben, waarna ook de raad zal worden geïnformeerd over de bijstellingen/veranderingen in beleid.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.