72

taalontwikkeling bij kinderen

Motie

Motie 2017-15

Toezegging

Een aanvullend project zoals bv de voorleesexpress te starten om taalvaardigheid van kinderen in onze gemeente te bevorderen. Hierbij gebruik te maken van de samenwerking met onderwijs, maatschappelijk welzijn en de bibilotheek. De benodigde middelen te zoeken binnen het sociaal domein, of indien nodig de gemeenteraad een aanvullend voorstel te doen. Onderzoek te doen naar het bereik van de indicatiestelling van het VVE onderwijs. Te onderzoeken of de huidige manier van indicatiestelling voor VVE verbreed kan worden door hier verloskundigen, sociale teams en scholen bij te betrekken. Ten aanzien van de eerste drie punten: Het project ‘De voorleesexpress’ was in het najaar van 2017 al onderzocht in samenwerking met de bibliotheek, de werkgroep laaggeletterdheid en de werkgroep 0-6. Alle werkgroepen waren van mening dat dit niet het juiste moment is om dit te starten. Dit heeft te maken met alle onzekerheden in het project, die nog niet zijn uitgewerkt (financiën, aansturing, werving). We hebben aangegeven geen pilot gemeente te willen zijn, maar dat we dit project wel blijven volgen en over een jaar opnieuw het gesprek aangaan.
Ten aanzien van de laatste twee punten: de indicatiestelling is een terugkerend onderwerp op de agenda van de werkgroep 0-6 en alle partijen (scholen, kinderopvangpartijen en Icare) zijn tevreden over de huidige manier van indicatiestelling. Als er door andere professionals een signalering wordt gedaan, kan deze altijd worden doorgegeven aan Icare. "

Stand van zaken

Brief over de wijze van uitvoering van de motie volgt 2e kwartaal 2018. • Een aanvullend project zoals bv. De voorleesexpress te starten om taalvaardigheid van kinderen in onze gemeente te bevorderen.
• Hierbij gebruik te maken van de samenwerking met onderwijs, maatschappelijk welzijn en de bibliotheek.
• De benodigde middelen te zoeken binnen het sociaal domein, of indien nodig de gemeenteraad een aanvullend voorstel te doen.
• Onderzoek te doen naar het bereik van de indicatiestelling van het VVE-onderwijs.
• Te onderzoeken of de huidige manier van indicatiestelling voor VVE verbreed kan worden door hier verloskundigen, sociale teams, en scholen bij te betrekken.
Ten aanzien van de eerste drie punten: Het project ‘De voorleesexpress’ was in het najaar van 2017 al onderzocht in samenwerking met de bibliotheek, de werkgroep laaggeletterdheid en de werkgroep 0-6. Alle werkgroepen waren van mening dat dit niet het juiste moment is om dit te starten. Dit heeft te maken met alle onzekerheden in het project, die nog niet zijn uitgewerkt (financiën, aansturing, werving). We hebben aangegeven geen pilot gemeente te willen zijn, maar dat we dit project wel blijven volgen en over een jaar opnieuw het gesprek aangaan.
Ten aanzien van de laatste twee punten: de indicatiestelling is een terugkerend onderwerp op de agenda van de werkgroep 0-6 en alle partijen (scholen, kinderopvangpartijen en Icare) zijn tevreden over de huidige manier van indicatiestelling. Als er door andere professionals een signalering wordt gedaan, kan deze altijd worden doorgegeven aan Icare.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.