73

uitzetting vluchtelingen.

Motie

Motie 2018-04

Toezegging

Aan staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Harbers het standpunt van de raad van Coevorden over te brengen, dat zij van mening is dat het uitzetten van vluchtelingen naar onveilige lanen, opgeschort dient te worden. En roept het college op al het mogelijke te doen om inwoners in deze positite te ondersteunen.

Stand van zaken

Brief aan de staatssecretaris is verzonden. Raad heeft hiervan een afschrift ontvangen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.