74

Statiegeld alliantie

Motie

Motie 2018-01

Toezegging

De gemeente Coevorden aan te (laten) sluiten bij de Statiegeldalliantie en zodoende de regering op te roepen statiegeld op plastic (PET) flessen en blikjes in te voeren. Het goede voorbeeld te geven door geen plastic flesjes meer te gebruiken in de raadszaal en in het gemeentehuis.

Stand van zaken

Gemeente is inmiddels aangesloten; motie is uitgevoerd ook wat betreft het gemeentelijk gebruik van plastic flessen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.