76

Vuurwerk

Motie

Motie 2018-07

Toezegging

Te onderzoeken of er ten aanzien van verkoop en opslag van vuurwerk aanvullend beleid moet komen op bepaalde plaatsen in de gemeente. De raad hierover te informeren. Dit te doen op de kortst mogelijke termijn, doch in ieder geval in 2018, zodat in nieuwe en te wijzigen bestemmingsplannen hiermee rekening kan worden gehouden.

Stand van zaken

De commissie heeft in de vergadering van 12 februari 2019, om uitvoering te geven aan het verzoek in de motie, het college nadere adviezen gegeven omtrent de mogelijkheden om te sturen op opslag en verkoop van vuurwerk

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.