78

verkeersveiligheid provinciale wegen

Motie

Motie 2018-09

Toezegging

De provincie van de zorgen in kennis te stellen. De provincie op te roepen over deze beoogde wijziging een zorgvuldig communicatietraject te doorlopen waarbij de argumenten van alle betrokken partijen goed worden gewogen. De provincie te vragen om eventuele alternatieven en/of maatregelen in overweging te laten nemen, waardoor de mogelijke verkeersonveiligheid, die door deze aanpassing met name te hoogte van de kruispunten ontstaat, te verminderen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.