79

compensatiemogelijkheden overlast windenergie

Motie

Motie 2018-11

Toezegging

Nogmaals met de aangrenzende wijken in gesprek te gaan over ideeën ten aanzien van compenserende maatregelen. Hierbij zonodig gebruik te maken van andere en/of bredere vertegenwoordiging uit de wijken, dan de gebruikeijke gesprekspartners. Voor de realisatie van de ideeën die dit oplevert een bedrag ter beschikking te stellen uit de algemene reserve ter maximale hoogte van € 61.000.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.