79

compensatiemogelijkheden overlast windenergie

Motie

Motie 2018-11

Toezegging

Nogmaals met de aangrenzende wijken in gesprek te gaan over ideeën ten aanzien van compenserende maatregelen. Hierbij zonodig gebruik te maken van andere en/of bredere vertegenwoordiging uit de wijken, dan de gebruikeijke gesprekspartners. Voor de realisatie van de ideeën die dit oplevert een bedrag ter beschikking te stellen uit de algemene reserve ter maximale hoogte van € 61.000.

Stand van zaken

Over de besteding van de compensatiegelden windenergie hebben gesprekken plaatsgevonden met een delegatie van de wijk De Heege.
De inwoners hebben aangegeven het geld te willen besteden aan de verhoging van de geluidswal langs de Euregioweg. Wij hebben gevraagd om de uitslag van de onderliggende enquête, maar nog niet ontvangen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.