80

inwonerslasten

Motie

Motie 2018-12

Toezegging

Richting begroting 2019 een onderzoek te doen naar hoe deze inwonerslasten in de komende jaren, bij voorkeur structureel, kunnen worden beperkt. De raad via het bestuursprogramma op de hoogte te stellen van de mogelijke voornemens in dit kader.

Stand van zaken

In 2019is onderzoek gedaan naar tariefdifferentiatie voor de Ozb en in de zomer van dat jaar een onderzoeksrapport opgeleverd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.