81

asbest

Motie

Motie 2018-13

Toezegging

Te onderzoeken of de gemeente een bijdrage kan leveren aan het behalen van deze doelstelling in 2024. Hierbij te denken aan oa financiële prikkels, het in kaart brengen van de risico's binnen de gemeente, het voorlichten van ondernemers en particulieren incl. het wijzen op subsidiemogelijkheden, invloed aanwenden om andere overheden te bewegen hiertoe maatrgelen te nemen die in dezelfde lijn liggen. Daarbij in het bijzonder de inzameling van particulier asbest te stimuleren. De raad bij de begroting 2019 op de hoogte te stellen van de uitkomsten hiervan en de mogelijke voornemens in dit kader.

Stand van zaken

Komt tzt plan van aanpak. Beleid is intussen gewijzigd

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.