83

Subsidiecoördinator

Motie

Motie 2018-16

Toezegging

Een professionaliseringsslag te maken voor het verwerven, verwerken, sturen en beheersen van zowel Europese, landelijke als regionale subsidies op structurele basis. De functie/taak van subsidiecoördinator en fondswerver in de organisatie permanent te beleggen en hiervoor ruimte te creëren en dit te dekken uit de algemene reserve ten aanzien van het jaar 2018 en voor 2018 de dekking mee te nemen in de begrotingsvoorstellen voor 2019 en de meerjarenraming. Dit eventueel rgionaal te bundelen. Deze functie/taak zo spoedig mogelijk in te vullen.

Stand van zaken

Onderzoek naar mogelijkheden is gestart. Terugkoppeling van bevindingen en conclusies zullen dit najaar met de raad worden gedeeld. Toelichting door PNO-consultancy en bespreking in commissie

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.