83

Subsidiecoördinator

Motie

Motie 2018-16

Toezegging

Een professionaliseringsslag te maken voor het verwerven, verwerken, sturen en beheersen van zowel Europese, landelijke als regionale subsidies op structurele basis. De functie/taak van subsidiecoördinator en fondswerver in de organisatie permanent te beleggen en hiervoor ruimte te creëren en dit te dekken uit de algemene reserve ten aanzien van het jaar 2018 en voor 2018 de dekking mee te nemen in de begrotingsvoorstellen voor 2019 en de meerjarenraming. Dit eventueel rgionaal te bundelen. Deze functie/taak zo spoedig mogelijk in te vullen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.