85

Raadsvoorstel Bomenverordening

Toezegging

Schriftelijke beantwoording vraag dhr. Stoker of juist is dat Klinkenvlier niet binnen de Bomenverordening valt, maar dat de Wet natuurbescherming daar van toepassing is. Dhr. Holties vraag waar nu de blauwe grenzen lopen.

Stand van zaken

Op verzoek van wethouder Huizing is voorstel van agenda gemeenteraad van 6 februari gehaald. T.z.t. komt er een nieuw voorstel

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.