86

Ingekomen stukken Rapport Een open deur, onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening van de Nationale ombudsman.

Toezegging

Portefeuillehouder zegt toe een memo te verstrekken aan de raad over de wijze waarop de toegang in Coevorden is geregeld.

Stand van zaken

In september/oktober staat het op de agenda voor terugkoppeling aan de Raad. In Q4 dit jaar wordt de pilot Toegang schuldhulpverlening afgerond. Themabijeenkomst SD is verplaatst naar dinsdag 1 december 2020

Toelichting wijziging status

In 2020 is de pilot Toegang schuldhulpverlening afgerond. In 2 themabijeenkomsten SD (najaar 2019 en maart 2021) is dit besproken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.