87

Ingekomen stukken Maartcirculaire omzetting huidige eigen bijdragesystematiek naar abonnementstarief.

Toezegging

Portefeuillehouder zegt toe hiernaar te kijken en vraag van dhr. Hoedemaker schriftelijk te beantwoorden

Stand van zaken

Hier is over gerapporteerd in de jaarrekening 2019.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.