88

Vragenuurtje: Dhr. Zuur stelt vragen mbt centrumplannen en pleit ervoor om de voortgangsrapportage en het uitvoeringsprogramma onderdeel te laten uitmaken van een later te oganiseren thema-avond centrum.

Toezegging

Portefeuillehouder zegt toe dat de raad op korte termijn (juni) de voortgangsrapportage en het uitvoeringsprogramma tegemoet kan zien.

Stand van zaken

Er zijn themabijeenkomsten georganiseerd en de voortgangsrapportage is met de raad gedeeld en besproken

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.